Klacht over de Wmo?

Als u vindt dat de gemeente of zorgaanbieder u niet juist behandelt
Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente u aanspreekt of behandelt tijdens uw Wmo- aanvraag? Heeft u een klacht over een zorgaanbieder die u ondersteunt vanuit de Wmo? Laat dit weten. Dien een klacht in.

Heeft u een klacht over de gemeente?

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop de gemeente(ambtenaar) u aanspreekt of behandelt, moet u schriftelijk een klacht indienen bij de gemeente. Kijk op de site van uw gemeente voor meer informatie. Bent u niet tevreden over de reactie van de gemeente? Leg uw klacht dan voor aan de ombudsman.

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder?

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder? Neem dan eerst contact op met het bedrijf dat de zorg verleent. Bel of mail en vraag om een reactie. Vaak wil uw zorgaanbieder uw vragen direct beantwoorden en samen met u naar een oplossing zoeken. Uw zorgaanbieder heeft vaak ook een (onafhankelijke) klachtencommissie of klachtenfunctionaris voor een goede afhandeling. Komt u er desondanks niet uit? Ga dan met uw klacht naar de gemeente óf een geschillencommissie.

Geschillencommissie, als u er niet uit komt

Reageert de zorgaanbieder niet of niet prettig? Lukt het daardoor niet om de klacht binnen vier weken samen op te lossen? En komt u er via de gemeente ook niet uit? Dan gaat u met uw klacht naar een geschillencommissie. Voorwaarde is wel, dat de betreffende zorgaanbieder bij de geschillencommissie is aangesloten. Aan het behandelen van uw klacht zijn wel eenmalige kosten verbonden. Hoeveel, dat leest u op de site van de geschillencommissie. Hier staat ook welke commissie, welk type klacht behandelt, onder welke voorwaarden.

Een klacht is wat anders dan een bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing die de gemeente nam op uw Wmo-aanvraag? Dan moet u direct (en binnen zes weken) bezwaar maken. Een klacht indienen is hier niet genoeg. Hoe u bezwaar maakt leest u in het artikel 'Bezwaar maken in acht stappen'.