Pgb of zorg in natura

Kies wat het beste bij je naaste past
Het maakt veel verschil uit: pgb of zorg in natura. Met een pgb bepaalt je naaste zelf wie de zorgaanbieder wordt en maakt daarmee afspraken over de zorg of ondersteuning. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder dat. Kies wat het beste bij je naaste past.

Vraag iemand om je te helpen. Twee weten meer dan één. Je kunt ook bij je gemeente vragen naar een onafhankelijke cliëntenondersteuner: die helpt je gratis bij je keuze.


Pgb: alles zelf regelen

Met een pgb kiest je naaste zelf de zorgaanbieder en maakt daarmee afspraken over zorg, ondersteuning, hulp en voorzieningen. Je naaste is budgethouder: er is een potje met geld beschikbaar waaruit de zorg wordt betaald. Hij/zij moet zich wel aan een aantal regels houden, onder andere:

Hij/zij geeft duidelijk aan waarom hij/zij een pgb wil.

Hij/zij sluit zelf een overeenkomst met de zorgaanbieder. 

 • Je geeft duidelijk aan waarom je een pgb wilt.
 • Je sluit zelf een overeenkomst met de zorgaanbieder die je kiest. 
 • Het zorgkantoor moet akkoord gaan met de zorgaanbieder en zorgovereenkomst.
 • Je naaste maakt een budgetplan. Bij zorg vanuit de Wmo of de Wlz moet de SVB de administratie doen. Voor zorg vanuit de Zvw kan de SVB de administratie doen. De SVB betaalt dan de zorgaanbieder uit het pgb. Als je naaste de administratie zelf doet, betaalt hij/zij de zorgaanbieder.
 • Je naaste maakt een zorgplan. Daarin staan de afspraken over welke zorg hij/zij krijgt en waarvoor.
  Kom je er niet uit? Vraag dan om ondersteuning.
 • Bij vakantie en ziekte van de zorgverlener regelt je naaste vervanging.

LET OP Een pgb houden is geen eenvoudige klus. Er komt veel op je af. Informeer naar de regels en voorwaarden. Weet van tevoren wat er van je wordt verwacht. MantelzorgNL geeft meer informatie over het pgb.


Zorg in natura: alles wordt geregeld

Bij zorg in natura krijgt je naaste de zorg, ondersteuning, hulp en voorzieningen van een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente of het zorgkantoor. De zorgaanbieder bepaalt welke zorg en hoe.

 • Alleen gecontracteerde zorgaanbieders.
 • Zelf geen contract met een zorgaanbieder afsluiten.
 • Geen apart akkoord nodig van gemeente of zorgkantoor.
 • De zorgaanbieder zorgt voor de administratie en betaalt de zorgverlener uit.
 • De zorgaanbieder sluit de verzekeringen af voor de zorgverlener.
 • Bij vakantie en ziekte van de zorgverlener regelt de zorgaanbieder vervanging.