Pgb of zorg in natura

Kies wat het beste bij uw naaste past
Het maakt veel verschil uit: pgb of zorg in natura. Met een pgb bepaalt uw naaste zelf wie de zorgaanbieder wordt en maakt daarmee afspraken over de zorg of ondersteuning. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder dat. Kies wat het beste bij uw naaste past.

Vraag iemand om u te helpen. Twee weten meer dan één. U kunt ook bij uw gemeente vragen naar een onafhankelijke cliëntenondersteuner: die helpt u gratis bij uw keuze.


Pgb: alles zelf regelen

Met een pgb kiest uw naaste zelf de zorgaanbieder en maakt daarmee afspraken over zorg, ondersteuning, hulp en voorzieningen. Uw naaste is budgethouder: er is een potje met geld beschikbaar waaruit de zorg wordt betaald. Hij/zij moet zich wel aan een aantal regels houden, onder andere:

Hij/zij geeft duidelijk aan waarom hij/zij een pgb wil.

Hij/zij sluit zelf een overeenkomst met de zorgaanbieder. Handig zijn de modelzorgovereenkomsten van de SVB. Dan weet u zeker dat alle noodzakelijke gegevens en afspraken in de zorgovereenkomst staan.

 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt.
 • U sluit zelf een overeenkomst met de zorgaanbieder die u kiest. Gebruik hiervoor een modelzorgovereenkomst van de SVB. Dan weet u zeker dat alle noodzakelijke gegevens en afspraken in uw zorgovereenkomst staan.
 • Het zorgkantoor moet akkoord gaan met de zorgaanbieder en zorgovereenkomst.
 • Uw naaste maakt een budgetplan. Bij zorg vanuit de Wmo of de Wlz moet de SVB de administratie doen. Voor zorg vanuit de Zvw kan de SVB de administratie doen. De SVB betaalt dan de zorgaanbieder uit het pgb. Als uw naaste de administratie zelf doet, betaalt hij/zij de zorgaanbieder.
 • Uw naaste maakt een zorgplan. Daarin staan de afspraken over welke zorg hij/zij krijgt en waarvoor.
  Komt u er niet uit? Vraag dan om ondersteuning.
 • Bij vakantie en ziekte van de zorgverlener regelt uw naaste vervanging.

LET OP Een pgb houden is geen eenvoudige klus. Er komt veel op u af. Informeer naar de regels en voorwaarden. Weet van tevoren wat er van uw wordt verwacht. MantelzorgNL geeft meer informatie over het pgb.


Zorg in natura: alles wordt geregeld

Bij zorg in natura krijgt uw naaste de zorg, ondersteuning, hulp en voorzieningen van een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente of het zorgkantoor. De zorgaanbieder bepaalt welke zorg en hoe.

 • Alleen gecontracteerde zorgaanbieders.
 • Zelf geen contract met een zorgaanbieder afsluiten.
 • Geen apart akkoord nodig van gemeente of zorgkantoor.
 • De zorgaanbieder zorgt voor de administratie en betaalt de zorgaanbieder uit.
 • De zorgaanbieder sluit de verzekeringen af voor de zorgverlener.
 • Bij vakantie en ziekte van de zorgverlener regelt de zorgaanbieder vervanging.
Espria Ledenvereniging werkt nauw samen met: Icare, Evean, Zorggroep Meander, GGZ Drenthe, Icare Jeugdgezondheidszorg, De Trans en Zorgcentrale Noord.