Wijkverpleging aanvragen, hoe doet u dat?

Stap voor stap hoe u verpleging en verzorging thuis vanuit de Zvw aanvraagt
Wilt u wijkverpleging aanvragen vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet)? Maar weet u niet precies hoe u dat doet? Wij leggen het u uit. Stap voor stap.

Vraag iemand om u te helpen. Iemand die u goed kent, zoals een vriend, buurman of familielid. Twee weten meer dan één. U kunt ook vragen om een onafhankelijke cliëntenondersteuner: die helpt u gratis bij uw aanvraag.


Wijkverpleging aanvragen in 5 stappen

 1. Naar de wijkverpleegkundige
  Wijkverpleging vraagt u aan bij de wijkverpleegkundige. Deze vindt u meestal bij thuiszorgorganisaties. U kunt ook uw huisarts, gemeente of sociaal wijkteam vragen waar u een wijkverpleegkundige vindt. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.
 2. Bereid het gesprek voor
  Maak een lijstje met vragen die u in elk geval wilt bespreken met de wijkverpleegkundige. Bijvoorbeeld: Waarvoor hebt u verpleging en verzorging thuis nodig? Wat kunt u zelf nog doen? Welke oplossingen zijn er voor u mogelijk?
 3. Gesprek
  De wijkverpleegkundige bespreekt uw situatie met u. Welke verpleging en verzorging heeft u precies nodig? Bij dat gesprek mag ook uw mantelzorger, begeleider of een onafhankelijke cliëntondersteuner zijn.
 4. Indicatie
  De wijkverpleegkundige besluit over uw aanvraag en stelt een advies op. Dit advies heet officieel een indicatie.
  TIP Niet eens met de indicatie? Denkt u meer of minder zorg nodig te hebben? Of andere zorg? Vraag dan een herindicatie aan bij de wijkverpleegkundige.
 5. Kies pgb of zorg in natura
  Als u een indicatie van de wijkverpleegkundige heeft, dan doet u een aanvraag bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. U kiest voor pgb of zorg in natura:
  • Pgb (persoonsgebonden budget): u kiest zelf uw zorgaanbieder. U beheert een potje met geld waaruit de zorgverzekeraar de wijkverpleging betaalt. Een pgb verpleging en verzorging wordt ook wel pgb-vv, pgb wijkverpleging of Zvw-budget genoemd. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar hoe u een pgb aanvraagt.
  • Zorg in natura: de zorgverzekeraar regelen alles met de zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar hoe u zorg in natura aanvraagt.

LET OP Als u geen pgb kunt krijgen, heeft u altijd recht op zorg in natura.


Vragen? De ledenconsulent helpt u verder

Heeft u nog vragen over de aanvraag van wijkverpleging? Of wilt u geen wijkverpleging maar zelf ondersteuning regelen? Als lid van de ledenvereniging kunt u gratis terecht bij de ledenconsulent. Zij informeert en adviseert u graag. De ledenconsulent kent de regels en wetten en weet welke instanties u verder kunnen helpen.
Bel 088 - 383 20 00. Als u wilt, komt zij bij u op huisbezoek.