Denk eens aan een geWoon thuis gesprek

Zo lang mogelijk met plezier en comfort veilig wonen waar je woont
Wil je graag zo lang als mogelijk met plezier en comfort veilig wonen waar je nu woont? Laat dan iemand vroegtijdig meekijken in je huis en omgeving, en voorkom zo dat jij of je geliefde de woning onnodig vroeg moet verlaten.

Een keukentafelgesprek met de gemeente

Vraag jij of vraagt je naaste extra ondersteuning aan bij de gemeente, dan volgt er een keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt de gemeente inzicht in welke ondersteuning er nodig is en kunnen ze passende oplossingen voorstellen. Via de gemeente kun je een vergoeding krijgen voor hulp om zelfstandig te kunnen blijven wonen of ondersteuning bij je werk als je mantelzorger bent. Deze hulp wordt betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een Wmo-consulent van de gemeente beoordeelt tijdens het gesprek welke hulp je nodig hebt en vergoed krijgt.  

Dit kan een algemene voorziening zijn die voor iedereen zonder indicatie mogelijk is, zoals hulp bij het doen van boodschappen of activiteiten. Maar het kan ook persoonlijke maatwerkvoorziening zijn waarvoor je wel een indicatie nodig hebt. Hierbij kun je denken aan huishoudelijke hulp, dagbesteding of beschermd wonen.

Wees tijdens het gesprek eerlijk over wat je wel en niet kunt. En waar je wel of geen familie of vrienden voor kunt inschakelen. Maak de situatie niet mooier dan hij is en schaam je niet voor zaken. De gemeente is er om jou te helpen. Voel je dan ook niet opgejaagd, maar stel rustig alle vragen die je hebt. Is het gesprek afgelopen, maar heb je nog niet alles besproken wat je graag wilde bespreken? Vraag dan om een tweede gesprek. 

Wie zijn er aanwezig bij het keukentafelgesprek?

De aanvrager van het gesprek (jij of een naaste), een gespreksvoerder van de gemeente, een medewerker wijkteam of CJG, een Wmo- of jeugdconsulent en de mantelzorger. Eventueel sluit een onafhankelijke cliëntondersteuner aan.

Een keukentafelgesprek voorbereiden

Het is belangrijk een keukentafelgesprek goed voor te bereiden. Bedenk van tevoren wat je wel en niet zelf kunt. En maak dit tijdens het gesprek duidelijk. Met een goede voorbereiding wordt het succes van het gesprek groter. Bekijk dit stappenplan voor een goede voorbereiding van een keukentafelgesprek.

Een ledenadviseur van Espria Ledenvereniging kan je aan de telefoon helpen bij een goede voorbereiding. Voor leden is dit helemaal gratis. Je bent al lid voor € 22,50 per jaar. Lees meer over de gratis voorbereiding van een ledenadviseur en hoe je het kunt aanvragen.

Wat gebeurt er na een keukentafelgesprek?

Na afloop van het keukentafelgesprek krijg je een schriftelijk verslag. Het is belangrijk dit goed door te nemen. Staan alle gemaakte afspraken erin en begrijp je alle punten? Wanneer er iets niet klopt, neem dan contact op met de Wmo-consulent. Een handtekening zet je pas als alles in orde is. Is er een nagesprek gepland? Let dan op dat de gemeente zich houdt aan deze afspraak. Ben je niet tevreden over het gesprek? Dan kun je binnen 6 weken een nieuw gesprek aanvragen bij de gemeente. Eventueel met een ander persoon. 
 

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur