Ken je de 9 Q’s al?

Je kan op 9 manieren intelligent zijn
Een hoge intelligentie (IQ) willen we allemaal wel voor ons kind. Maar een IQ-test zegt niet alles. Er is bijvoorbeeld ook taalkundige, wiskundige, ruimtelijke, muzikale, emotionele en sociale intelligentie.

De 9 vormen van intelligentie

Veel ouders hebben hoge verwachtingen van hun kind. Vmbo is niet goed genoeg, hun kind moet minstens naar de havo of liever nog het vwo. Maar waarom zou een kind meteen ‘dom’ zijn als het geen kei is in rekenen, taal of ruimtelijk inzicht? Volgens de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner zijn er maar liefst 9 manieren waarop we intelligent kunnen zijn:

1. Taalkundige intelligentie (TQ)

Je kunt jezelf goed uitdrukken in gesprekken en op papier. En leert makkelijk een vreemde taal. Net als veel schrijvers, journalisten, taalkundigen en politici.

2. Wiskundige intelligentie (WQ)

Je kunt goed uit de voeten met getallen. Je blinkt uit in logisch denken, en je kunt problemen grondig analyseren en wetenschappelijk onderzoeken. Net als veel wiskundigen, wetenschappers en filosofen.

3. Ruimtelijke intelligentie (RQ)

Als iemand iets vertelt, vorm jij daar een beeld van in je hoofd. Je hebt het talent de ruimte naar jouw hand te zetten. Zo weet je waar de bank het beste tot zijn recht komt. Ook heb je een sterk richtingsgevoel. Net als veel schilders, beeldhouwers, architecten en piloten.

4. Muzikale intelligentie (MQ)

Je hebt gevoel voor ritme, melodie en toonhoogte. Je hoort het wanneer iemand vals of uit de maat zingt. Misschien speel je zelf ook een muziekinstrument. Net als veel muzikanten, zangers en componisten.

5. Lichamelijke intelligentie (LQ)

Je bent handig, je hebt een goede oog- handcoördinatie, en je kent de grenzen van jouw lichaam. Waarschijnlijk sport je graag, of doe je iets met je handen. Net als veel atleten, sporters, dansers, maar ook chirurgen.

6. Naturalistische intelligentie (NQ)

Je bent graag buiten en je voelt je verbonden met de natuur. Net als veel boeren, biologen en boswachters.

7. Existentiële intelligentie (ExQ)

Waarom leven we? Wat gebeurt er na de dood? Je bent veel bezig met existentiële vragen. Net als theologen, filosofen en psychologen. 

8. Interpersoonlijke intelligentie (InterPQ)

Je voelt andere mensen haarfijn aan. Je kunt goed communiceren en maakt makkelijk contact. In die zin zou je ook kunnen spreken van sociale intelligentie. Veel docenten, politici, therapeuten en maatschappelijk werkers scoren hoog op deze Q.

9. Intrapersoonlijke intelligentie (IntraPQ)

Anders dan interpersoonlijke intelligentie, gaat het hier om de kennis die jij over jezelf hebt. Oftewel: emotionele intelligentie. Je weet wat je wilt, voelt en kunt. En je kent jouw eigen talenten en beperkingen. Net als veel psychologen, coaches en spirituele leiders.