Ergotherapeut helpt om langer zelfstandig te blijven wonen

Welk hulpmiddel of wat voor woningaanpassing is nodig om u zelfstandig thuis te laten wonen?
De ergotherapeut helpt u langer zelfstandig te blijven in uw eigen woon- en leefomgeving. Naast oefeningen geeft de ergotherapeut advies over het soort hulpmiddel dat of woningaanpassing die het meest aansluit bij uw situatie.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking kregen. Met andere woorden: een ergotherapeut helpt u opnieuw uw dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of geheugenproblemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn, zoals eten en aan- of uitkleden. En complexere handelingen, zoals het lopen met een rollator in uw eigen keuken of het huishouden doen na een beroerte. Vaak is het nodig om daarbij een of meer hulpmiddelen in te zetten of iets in de woning aan te passen. Ook daar begeleidt de ergotherapeut u bij. 

Stappen die de ergotherapeut doorloopt

 1. Ergotherapie begint met het achterhalen van de achterliggende oorzaak van een probleem.
 2. Daarna kijkt de ergotherapeut of u handelingen opnieuw kunt aanleren of dat u ze op een andere manier kunt uitvoeren.
 3. Als het niet mogelijk is om een handeling anders uit te voeren, kijkt de ergotherapeut naar andere oplossingen:
  • Kan hij of zij u een stappenplan aanleren?
  • Moet u mantelzorgers inschakelen?
  • Zijn er hulpmiddelen nodig?
  • Of biedt een woningaanpassing uitkomst?

Als een hulpmiddel of woningaanpassing nodig is

Heeft u een hulpmiddel of een woningaanpassing nodig? Dan bekijkt de ergotherapeut samen met u welke hulpmiddelen en woningaanpassingen het meest geschikt zijn. Uw persoonlijke veiligheid staat daarbij voorop. De ergotherapeut weet precies wat er op de markt te krijgen is: van aangepast bestek en medicijndozen met alarm tot bedbeugels, toiletverhogers en trapliften. 

Begeleiding bij Wmo-aanvraag

Als u voor uw hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen aanspraak wilt maken op de Wmo, moet u hiervoor een aanvraag indienen bij uw gemeente. Deze bepaalt aan de hand van een grondig onderzoek of u in aanmerking komt voor deze vorm van ondersteuning om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. U moet wel altijd een eigen bijdrage betalen. Naast de Wmo kunt u ook een beroep doen op de vergoeding van hulpmiddelen bij uw zorgverzekeraar. Vraag uw ergotherapeut voor beide zaken om advies en begeleiding. Waar nodig stuurt de ergotherapeut een rapportage die beschrijft wat u op dit moment wel en niet kunt en welke voorziening daarbij kan helpen. Als u wilt, gaat de ergotherapeut mee naar gesprekken met de gemeente of de zorgverzekeraar.

Vergoeding ergotherapie vanuit de basisverzekering

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekeraar. Dit betekent dat u per jaar, tien uur ergotherapie vergoed krijgt. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Wel gaat ergotherapie ten koste van het eigen risico. Bent u aanvullend verzekerd? Informeer hiernaar bij uw verzekeraar of bekijk in uw polisvoorwaarden of u via de aanvullende verzekering meer uren ergotherapie vergoed krijgt.

Op zoek naar een ergotherapiepraktijk?

Zoekt u een ergotherapeut?  Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.