Vergoedingen voor mantelzorgers

Bekijk de mogelijkheden. Waar vraagt u vergoeding aan?
Maakt u kosten omdat u mantelzorger bent voor een ziek familielid? Of voor iemand met een beperking? Er bestaan vergoedingen voor parkeren, reizen en andere kosten. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente, de Belastingdienst of uw zorgverzekering.

Vergoedingen uit aanvullende verzekering

Veel zorgverzekeraars hebben een aanvullende verzekering met vergoedingen voor mantelzorg. Deze vergoedingen verschillen per verzekeraar. De meest voorkomende vergoedingen zijn voor kosten van: 

  • Vervangende mantelzorg of respijtzorg, voor als u met vakantie wilt of ziek bent. Het verschilt per verzekeraar hoeveel dagen u vergoed krijgt.
  • Een mantelzorgcursus. Hier leert u hoe u goed voor uw naaste én uzelf zorgt.
  • Een mantelzorgmakelaar. Dat is iemand die regeltaken van u over kan nemen, zoals het aanvragen van zorg en vergoedingen.

Vergelijk welke zorgverzekeraars welke vergoedingen aanbieden.


Belastingvoordeel voor mantelzorgers

Sommige kosten die te maken hebben met uw werk als mantelzorger mag u van de belasting aftrekken. Bijvoorbeeld:

U moet wel rekening houden met een aantal regels van de Belastingdienst. Zo moeten de kosten te maken hebben met de ziekte van uw naaste en u mag geen kosten aftrekken waar u al een vergoeding voor krijgt van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst


Mantelzorg betalen uit pgb

Zorgovereenkomst

Heeft de persoon die u verzorgt een pgb (persoonsgebonden budget)? Bijvoorbeeld om zelf zorg in te kopen die valt onder de Wmo? Dan mag hij of zij dit bedrag ook gebruiken om u te betalen voor mantelzorg. U moet dan wel afspraken met elkaar maken over de zorg die u geeft en hoeveel u hiervoor betaald krijgt. Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. Zie het voorbeeld van de Sociale Verzekeringsbank

Nadelen

Er zijn ook nadelen aan betaling voor mantelzorg vanuit het pgb (persoonsgebonden budget). U bouwt bijvoorbeeld geen pensioen op. Als u ziek wordt, is er geen vervanger en u krijgt ook niet doorbetaald. Kijk voor meer informatie over mantelzorg betalen uit het pgb op de website van MantelzorgNL


Andere vergoedingen voor mantelzorgers

Mantelzorgwaardering 

Gemeenten krijgen geld van de overheid om mantelzorgers te waarderen. Zij mogen zelf weten hoe. Bijvoorbeeld door een geldbedrag te geven of korting op parkeren en in winkels. Of met praktische ondersteuning, zoals vervangende mantelzorg. Mantelzorgwaardering vraagt u aan bij de gemeente van degene die u verzorgt, dus niet bij uw eigen gemeente. Kijk op de website van deze gemeente welke vergoedingen er zijn en hoe u deze aanvraagt. 

Extra kinderbijslag 

Verzorgt u een ernstig ziek of gehandicapt kind thuis? Dan kunt u misschien dubbele kinderbijslag krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft meer informatie hierover.

Vergoeding reiskosten mantelzorg

Moet u met de auto of het openbaar vervoer reizen om uw naaste te verzorgen? Er zijn verschillende mogelijkheden om uw reiskosten geheel of voor een deel vergoed te krijgen.

Bijzondere bijstand mantelzorgers

Heeft u een laag inkomen en kunt u plotselinge kosten die u als mantelzorger heeft niet betalen? Dan kunt u aan uw gemeente vragen of u hiervoor bijzondere bijstand kunt krijgen.


Andere regelingen voor mantelzorgers

Naast vergoedingen zijn er verschillende regelingen voor mantelzorgers. Bekijk het overzicht van regelingen voor mantelzorgers.


Vraag het de ledenconsulent

Heeft u nog vragen, maar weet u niet goed waar u terechtkunt? Of zoekt u een oplossing bij u in de buurt? Onze ledenconsulent wijst u graag de weg!

Zo kunt u de ledenconsulent bereiken
Telefoon: 088 - 383 20 00
E-mail: service@ledenvereniging.nl

Meer over