Regelingen voor de mantelzorger

Als mantelzorger steek je onbetaald veel tijd in de zorg voor je naaste. Gelukkig zijn er regelingen die het je financieel en met je werk een stuk gemakkelijker kunnen maken.

Deze regelingen ondersteunen jou

Als mantelzorger kun je van verschillende regelingen gebruikmaken die jou helpen. Er zijn bijvoorbeeld verlofregelingen en financiële regelingen om mantelzorg te kunnen combineren met je baan. Maar ook regelingen om je werk als mantelzorger te verlichten. Of voor als het niet meer lukt om zorg te verlenen.

Verlofregelingen

Als je een betaalde baan hebt, kun je bijzonder verlof opnemen om mantelzorgwerk te doen. Er zijn 3 verlofregelingen:

  • Calamiteitenverlof: als je plotseling vrij moet nemen vanwege een dringende situatie thuis.
  • Kortdurend zorgverlof: betaald verlof om korte tijd voor iemand te zorgen. Bijvoorbeeld als je vader na een operatie thuis wat extra hulp nodig heeft.
  • Langdurend zorgverlof: onbetaald verlof om langere tijd voor iemand te zorgen, bijvoorbeeld een zieke partner.

Bekijk meer informatie over verlofregelingen voor de mantelzorger.

Werktijden aanpassen

Wil je vanwege je zorgactiviteiten minder of op andere uren gaan werken? Dan mag je hierom vragen bij je werkgever. De Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) stelt wel een paar eisen aan werknemer en werkgever. De Rijksoverheid geeft meer informatie over meer of minder uren werken.

Respijtzorg: vervangende mantelzorg

Lukt het niet om mantelzorg te verlenen? Heb je even rust nodig hebt? Of wil je op vakantie? Ben je zelf ziek? Dan is er respijtzorg: een verzorger die jou vrijwillig of tegen betaling vervangt. Tijdelijk of gedeeltelijk. Even vrijaf nemen is goed om de zorg voor een ander langer vol te houden.

Financiële regelingen

Een aantal verzekeraars vergoedt vanuit de aanvullende verzekering de kosten van vervangende mantelzorg, een mantelzorgcursus of een mantelzorgmakelaar. Zorgkosten die je maakt voor bijvoorbeeld je partner, kind of ouders mag je aftrekken van de belasting. Sommige gemeenten ondersteunen mantelzorgers ook financieel met bijvoorbeeld een reis- of parkeerkostenvergoeding. Bekijk meer voorbeelden van vergoedingen die je kunt aanvragen.

Dubbele kinderbijslag

Voor je thuiswonende kind (3-18 jaar) met intensieve zorg mag je dubbele kinderbijslag aanvragen. Dit doe je bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

OV-begeleiderskaart

Kan degene die je verzorgt, niet zelfstandig reizen en reis je met het openbaar vervoer (OV)? Laat deze een OV-begeleiderskaart voor jou aanvragen. Je reist dan als verzorger gratis mee met de trein, metro, tram, bus en Regiotaxi. Vraag de kaart aan bij Argonout.

Parkeervergunning

Sommige gemeenten geven mantelzorgers een parkeervergunning. Met deze vergunning parkeer je voordeliger in de buurt van degene die je verzorgt. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden en kosten.

Reiskostenvergoeding

Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Vraag hiernaar bij jouw gemeente.

Woon je samen met degene die je verzorgt? En is diegene voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan mag je de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. De Belastingdienst geeft meer informatie over aftrek van reiskosten voor ziekenbezoek.

Ondersteuning vanuit Wmo

Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kun je verschillende mantelzorgtaken uit handen geven aan iemand anders. Je kunt bijvoorbeeld een boodschappenservice of huishoudelijke hulp regelen voor je naaste. Maar ook vervangende mantelzorg, als je met vakantie wilt of meer tijd voor jezelf nodig hebt. Hulp vanuit de Wmo vraag je aan bij je gemeente.

Ondersteuning vanuit Wlz

Heeft degene die je verzorgt, blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Of lijkt het je beter dat je dementerende vader of moeder verhuist naar een zorginstelling? Dan kun je bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) langdurige zorg aanvragen vanuit de Wlz.

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur