Draagkracht en draaglast mantelzorgers

Tips en adviezen voor een goede balans
Voorkom stress en overbelasting als u mantelzorg verleent. Zorg ervoor dat uw taken als mantelzorger passen bij wat u aankunt. Dit heet een goede balans tussen draagkracht en draaglast. We geven u 5 tips en adviezen om uw draaglast te verminderen én uw draagkracht te versterken.

5 tips voor betere balans tussen draagkracht en draaglast

1. Zo combineert u mantelzorg beter met uw werk

Mensen die naast hun baan veel tijd kwijt zijn aan mantelzorg, hebben last van veel tijdsdruk of zijn ontevreden met hun leven. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hier staat ook in dat het voor de meeste mantelzorgers de beste oplossing is als zij flexibel kunnen werken. Zo kunnen zij de zorg beter combineren met hun werk. Praat hierover met uw werkgever. 

  • U kunt kortdurend of langdurend zorgverlof aanvragen. 
  • Misschien helpt het als u op andere tijden of op een andere plaats kunt werken? 
  • Kunt u overuren sparen en op een ander moment vrij nemen?

2. Neem meer tijd voor uzelf met respijtzorg

Met behulp van vervangende zorg of respijtzorg kunt u de zorg voor uw naaste een of meerdere dagen per week aan iemand anders overdragen. Dat kan thuis of ergens anders, bijvoorbeeld in een dagopvang of zorghotel. Respijtzorg geeft u ook de mogelijkheid om met vakantie te gaan. Respijtzorg is betaalde zorg, die u soms wel vergoed kunt krijgen vanuit uw aanvullende zorgverzekering of via de gemeente (Wmo). Er zijn ook vrijwilligersorganisaties voor respijtzorg.

3. Deel zorgtaken met vrijwilligers

Kijk of u een deel van uw zorgtaken met kunt delen. Misschien kan iemand taken overnemen zoals het gras maaien, de boodschappen doen of af en toe langsgaan bij uw naaste voor wat gezelschap. Er zijn veel vrijwilligers die hun hulp aanbieden. U vindt ze bijvoorbeeld op de website van We helpen of Wijzelf. Onze ledenconsulent kan u vertellen welke organisaties er nog meer zijn bij u in de buurt.

4. Gebruik apps om uw zorgtaken beter te organiseren

Als u de zorg voor een familielid samen doet met anderen, is het fijn als iedereen op de hoogte is van wie wat doet. Er zijn handige gratis apps waarmee u bijvoorbeeld een gezamenlijke agenda en takenlijsten kunt bijhouden.

5. Vraag ondersteuning van de gemeente

Vraag bij uw gemeente wat zij doen om mantelzorgers te ondersteunen. Dit verschilt per gemeente. Soms is het een geldbedrag of korting op parkeren en uitjes. Gemeenten kunnen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vaak ook een vergoeding bieden voor huishoudelijke hulp of een maaltijdvoorziening. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente of vraag het na bij het Wmo-loket of sociale wijkteam.


Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur