Mantelzorg: verplicht of niet?

U bepaalt zelf of u helpt
Zorgen voor een familielid, vriend of buur is meestal iets dat u doet omdat het zo hoort of omdat het zo gegroeid is. Maar mag de overheid u verplichten te zorgen voor een ander?

Nee, u bent niet verplicht te zorgen voor een familielid of vriend. De overheid mag het u wel vragen. Bijvoorbeeld helpen met huishoudelijke klussen, maar kan het u niet opleggen. U bepaalt zelf of u dat wel of niet wilt.

Vraagt een familielid, kennis of buur van u hulp aan vanuit de Wmo, dan onderzoekt de gemeente wie kan ondersteunen. Kunt of wilt u niet helpen, dan mag de gemeente dit niet laten meewegen in haar besluit.

Doe een beroep op een cliëntondersteuner

Wie zorg aanvraagt vanuit de Wmo of Wlz heeft recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze helpt mensen onder meer bij het voorbereiden van het keukentafelgesprek met de gemeente. Zij komt op voor de belangen van de zorgaanvrager. Op de website van de ledenvereniging vindt u meer informatie over de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Misschien heeft uw familielid, kennis of buur hier baat bij.