Vergoedingen voor de mantelzorger

Minder zorgen om geld als je voor een ander zorgt
Als mantelzorger maak je misschien extra kosten. Ook kan het zijn dat je minder inkomsten hebt omdat je voor iemand zorgt. Gelukkig zijn er diverse vergoedingen en financiële regelingen voor mantelzorgers.

9 vergoedingen voor mantelzorgers

1. Mantelzorgwaardering

De gemeente ondersteunt mantelzorgers. Dit heet mantelzorgondersteuning. Voorbeelden:

 • Geldbedrag
 • Korting op parkeren en in winkels
 • Praktische ondersteuning, zoals vervangende mantelzorg <link naar respijtzorg>
 • Jaarlijkse lunch of uitstapje

Mantelzorgwaardering vraag je aan bij de gemeente van degene die je verzorgt. Dat kan dus een andere gemeente zijn dan je eigen gemeente. Kijk op de website van deze gemeente welke regelingen er zijn en hoe je deze aanvraagt.

2. Extra kinderbijslag

Verzorg je een ernstig ziek of gehandicapt kind thuis? En heeft het kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien extra kinderbijslag krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft meer informatie hierover.

3. Vergoeding reiskosten

Reis je met de auto of het openbaar vervoer om je naaste te verzorgen? Er zijn verschillende mogelijkheden om je reiskosten geheel of voor een deel vergoed te krijgen.

4. Parkeervergoedingen

In sommige gemeenten kun je als mantelzorger voordelig parkeren in de buurt van degene voor wie je zorgt. Informeer bij de gemeente waar diegene woont, naar de mogelijkheden voor zo’n parkeervergoeding.

5. Meereizen in openbaar vervoer

Met de OV-Begeleiderskaart kun je gratis meereizen met degene voor wie je zorgt. Je kunt deze kaart krijgen als je naaste epilepsie heeft, een visuele beperking, een psychische aandoening of een ernstige loopbeperking. Argonaut Advies beoordeelt de aanvragen. Argonaut geeft meer informatie over de Regeling OV-Begeleiderskaart.

6. Vergoedingen zorgverzekering

Vaak zijn er vanuit de aanvullende verzekering vergoedingen voor mantelzorg. Deze vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar. De meest voorkomende vergoedingen zijn voor kosten van:

 • Vervangende mantelzorg of respijtzorg <link naar respijtzorg>, voor als je met vakantie wilt of ziek bent. Het verschilt per verzekeraar hoeveel dagen u vergoed krijgt.
 • Een mantelzorgcursus. Hier leer je hoe je goed voor je naaste én jezelf zorgt.
 • Een mantelzorgmakelaar. Dat is iemand die regeltaken van je over kan nemen, zoals het aanvragen van zorg en vergoedingen.

Vergelijk op de Zorgwijzer welke zorgverzekeraars welke vergoedingen aanbieden.

7. Zorgkosten aftrekken van belasting

Sommige kosten die te maken hebben met je werk als mantelzorger, mag je van de belasting aftrekken. Bijvoorbeeld:

Je moet wel rekening houden met een aantal regels van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld:

 • De kosten moeten te maken hebben met de ziekte van je naaste.
 • Je mag geen kosten aftrekken waar je al een vergoeding voor krijgt van bijvoorbeeld je zorgverzekering.

Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

8. Tegemoetkoming meerkosten

Degene die je verzorgt, kan in zijn of haar gemeente een beroep doen op een zogenaamde 'Tegemoetkoming meerkosten'. Welke regelingen er zijn, verschilt per gemeente. Kijk daarom op de website van de gemeente.

9. Bijzondere bijstand mantelzorgers

Heb je een laag inkomen en kun je de plotselinge kosten voor de mantelzorg niet betalen? Dan kun je hiervoor bij je gemeente bijzondere bijstand aanvragen.


Mantelzorg betalen uit pgb

Zorgovereenkomst

Heeft de persoon die je verzorgt, een pgb (persoonsgebonden budget)? Bijvoorbeeld om zelf zorg in te kopen die valt onder de Wmo? Dan mag hij of zij dit bedrag ook gebruiken om jou te betalen voor mantelzorg. Je moet dan wel afspraken met elkaar maken over de zorg die je geeft en hoeveel je hiervoor betaald krijgt. Deze afspraken leg je vast in een zorgovereenkomst. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) helpt bij het opstellen van zorgovereenkomst.

Nadelen

Er zijn nadelen aan betaling voor mantelzorg vanuit het pgb (persoonsgebonden budget), bijvoorbeeld:

 • Je bouwt geen pensioen op.
 • Als je ziek wordt, is er geen vervanger en je krijgt ook niet doorbetaald.

Kijk voor meer informatie over mantelzorg betalen uit het pgb op de website van MantelzorgNL.


Andere regelingen voor mantelzorgers

Naast vergoedingen zijn er verschillende regelingen voor mantelzorgers. Bekijk het overzicht van regelingen voor mantelzorgers.


Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur