Vertegenwoordiging

Als uw naaste niet meer over zichzelf kan beslissen
Kan degene voor wie u zorgt, niet goed meer over zichzelf beslissen? Of denkt u dat dat binnenkort het geval is? Voor dit soort situaties is het verstandig om iemand aan te wijzen die belangrijke beslissingen neemt. Zo iemand wordt een vertegenwoordiger genoemd.

Vertegenwoordiger aanwijzen

Kan uw naaste nog goed over zichzelf beslissen en is diegene dus wilsbekwaam? Dan kan hij/zij zelf een of meer vertegenwoordigers aanwijzen:

  • Voor eenvoudige beslissingen over bijvoorbeeld zorg en geldzaken: via een machtiging van iemand die uw naaste vertrouwt, bijvoorbeeld een familielid of vriend. In zo'n volmacht verklaart uw naaste wie voor hem/haar beslissingen mag nemen als uw naaste dat zelf niet meer kan. Op internet zijn voorbeelden van zo'n volmacht te vinden.
  • Voor grote beslissingen, zoals de verkoop van het huis: via een levenstestament of volmacht bij de notaris

Kan uw naaste niet meer goed voor zichzelf beslissen? Dan is hij/zij wilsonbekwaam. Als er een vertegenwoordiger nodig is, moet de kantonrechter die aanwijzen. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Het kan dan gaan om:

  • Bewindvoerder voor beslissingen over geldzaken
  • Mentor voor beslissingen over persoonlijke zaken zoals verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding
  • Curator voor beslissingen over geldzaken en persoonlijke zorg

TIP Regel de vertegenwoordiging als uw naaste daar zelf nog goed over kan beslissen.

Vragen? De ledenconsulent helpt u verder

Heeft u nog vragen over vertegenwoordiging? Als lid van de ledenvereniging kunt u gratis terecht bij de ledenconsulent. Zij informeert en adviseert u graag. De ledenconsulent kent de regels en wetten en weet welke instanties u verder kunnen helpen. Bel 088 - 383 20 00. Als u wilt, komt zij bij u op huisbezoek.