Mantelzorg overdragen

Checklist voor een goede overdracht
Neemt iemand anders het mantelzorgwerk van u over? Bijvoorbeeld omdat u met vakantie gaat? En maakt u zich zorgen of dit allemaal goed zal gaan? Met deze tips en handige checklist kunt u de zorg met een gerust gevoel overdragen.

Wat heeft degene voor wie u zorgt nodig? Als mantelzorger weet u dat precies. Daarom is het soms moeilijk om die zorg uit handen te geven aan iemand anders. Toch is het goed om af en toe een adempauze in te lassen voor uzelf. Zo voorkomt u dat u overbelast raakt.


Wat moet uw vervanger weten over de verzorging?  

Schrijf in elk geval de volgende punten op in uw overdracht:

 • Naam en roepnaam van degene die u verzorgt. Hoe wil hij of zij graag worden aangesproken?
 • Personen die uw vervanger kan bellen in geval van nood
 • Naam en polisnummer van de verzekeraar
 • Naam en telefoonnummer van de huisarts
 • Informatie over medicijnen en hulpmiddelen 
 • Allergieën of speciale eetwensen om rekening mee te houden
 • Welke hulp heeft degene die u verzorgt nodig bij bijvoorbeeld wassen, eten, aankleden en naar bed gaan?
 • Komen er ook andere mensen langs die hulp geven? Bijvoorbeeld iemand van de thuiszorg of een wijkverpleegkundige? En zo ja, wanneer?

In deze handige checklist staat alles waar u aan zou kunnen denken. U bepaalt zelf wat u wel en niet belangrijk vindt om in te vullen. Neemt uw vervanger de zorg een middag per week van u over? Dan hoeft u misschien niet uit te leggen hoe bijvoorbeeld de wasmachine werkt. Gaat u langere tijd weg, dan is dat soort informatie juist wel weer handig. 

Wat moet uw vervanger weten over de verzorgde zelf?

Het is fijn als uw vervanger en degene die u verzorgt elkaar goed leren kennen. Zo ontstaat er snel een vertrouwd gevoel. U kunt hierbij helpen door ook iets te vertellen over het karakter van de persoon die u verzorgt. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Favoriete gespreksonderwerpen
 • Angsten of zorgen
 • Waar wordt hij of zij blij van? Of juist chagrijnig?
 • Vaste gewoontes, bijvoorbeeld tijdens het eten of aankleden
 • Kan degene die u verzorgt veiig zelf naar buiten? Of zelf een boodschap doen?

Schieten u tijdens de verzorging nog andere tips te binnen die belangrijk zijn voor uw vervanger? Schrijf ze meteen op in een opschrijfboekje. Dan vergeet u ze later niet.


Wat bespreekt u vooraf met elkaar?

Waarschijnlijk heeft u van tevoren een gesprek met uw vervanger en de verzorgde. Als voorbereiding kunt u de ingevulde checklist naar uw vervanger sturen. Geef vooraf aan over welke onderwerpen u het samen wilt hebben. En over welke onderwerpen de verzorgde misschien zelf wat kan vertellen. 

Gaat degene voor wie u zorgt (tijdelijk) ergens anders naartoe? Bijvoorbeeld een logeeradres of een dagbesteding? Neem dan vooraf samen een kijkje. Als u zich er een beeld bij kunt vormen, weet u ook beter welke informatie belangrijk is om door te geven.


Overdracht bij dementie

Mensen die verward zijn of angstig, zoals mensen met dementie, kunnen van slag raken door verandering. Laat uw vervanger weten hoe hij of zij hiermee om kan gaan. Wat helpt om de persoon die u verzorgt te kalmeren? Wat is de beste manier om te reageren als iemand boos wordt? Welke maatregelen kan uw vervanger nemen om te voorkomen dat iemand steeds weg wil lopen? Bespreek dit soort situaties vooraf samen.

Op de website van MantelzorgNL vindt u meer informatie en tips voor het overdragen van mantelzorg. Zoals speciale checklists voor de zorg voor een partner of een kind. U kunt hier ook verhalen lezen van mantelzorgers die al ervaring hebben met overdragen van zorg.


Meer informatie


Vraag het de ledenconsulent

Heeft u nog vragen, maar weet u niet goed waar u terechtkunt? Of zoekt u een oplossing bij u in de buurt? Onze ledenconsulent wijst u graag de weg!

Zo kunt u de ledenconsulent bereiken
Telefoon: 088 - 383 20 00
E-mail: service@ledenvereniging.nl

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur