Keukentafelgesprek bij de gemeente

Zo bereidt u zich goed voor
Heeft u hulp aangevraagd bij uw gemeente? Of heeft u deze hulp aangevraagd voor uw naaste? Dan nodigt de gemeente u eerst uit voor een keukentafelgesprek. Dat klinkt als iets gezelligs maar is een heel belangrijk gesprek. Met onze tips en stappenplan bereidt u zich goed voor op dit gesprek.

Via de gemeente kunt u een vergoeding krijgen voor hulp om zelfstandig te blijven wonen. Of ondersteuning bij uw werk als mantelzorger. Deze hulp wordt betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een Wmo-consulent van de gemeente beoordeelt eerst tijdens een zogenoemd keukentafelgesprek welke hulp u nodig heeft en vergoed krijgt. Het is belangrijk dat u ook zelf goed bedenkt wat u kunt en niet kunt. En dat u dit tijdens het gesprek duidelijk maakt. Bereid het gesprek dus goed voor! Bekijk de tips in de video met ledenconsulent Claudia. En lees het nog eens rustig na in het stappenplan.


Stappenplan om het keukentafelgesprek voor te bereiden

1. Vóór het keukentafelgesprek

 • Bedenk vooraf goed wat u of degene voor wie u zorgt nodig heeft. Wat kunt u zelf en wat niet (meer)? Wilt u dat er af en toe bezoek komt? Denkt u aan een scootmobiel? Of huishoudelijke hulp? Bespreek dit soort zaken met iemand die u goed kent. Misschien zijn er zaken waar u niet aan denkt. Maak een lijstje met uw ideeën en wensen. 
 • Vraagt u hulp voor uzelf aan? Vraag dan als het kan uw mantelzorger of iemand anders uit uw omgeving om bij het gesprek te zijn. Die kan ervoor zorgen dat u niets vergeet te bespreken en kan belangrijke zaken voor u opschrijven.
 • U kunt ook een professionele cliëntondersteuning aanvragen bij de gemeente. Dat kost u niets.
 • Bent u mantelzorger en wilt u het gesprek liever niet samen voeren met degene voor wie u zorgt? Vraag dan een persoonlijk gesprek aan.
 • Het keukentafelgesprek vindt meestal bij u thuis plaats. Soms moet dit bij de gemeente, bijvoorbeeld als u een taxipas aanvraagt.  

Loop niet onnodig Wmo-ondersteuning mis en bereid het keukentafelgesprek goed voor! Onze ervaren ledenadviseur helpt daarbij. Vraag een gratis telefonische voorbereiding van het keukentafelgesprek aan.

2. Tijdens het keukentafelgesprek

 • Wees eerlijk over wat u wel en niet kunt. En over wat u wel en niet kunt vragen aan familie of vrienden. Maak de situatie niet mooier dan hij is. 
 • Vraag wat de gemeente voor u kan doen. 
 • U hoeft zich niet opgejaagd te voelen, werk rustig uw vragenlijstje af. U heeft alle tijd. 
 • Is het gesprek voorbij, maar heeft u nog niet alles besproken? Vraag dan om een tweede afspraak.

U kunt het gesprek opnemen, zodat u het later rustig nog eens kunt terugluisteren. Vraag vooraf wel toestemming aan de  mensen die bij het gesprek zijn.

3. Na het keukentafelgesprek

 • Na afloop van het gesprek krijgt u een schriftelijk verslag. Neem dit goed door. Staan alle gemaakte afspraken erin? Begrijpt u alles? 
 • Klopt er iets niet in het verslag? Bel dan met de Wmo-consulent. Zet pas uw handtekening als alles in orde is. 
 • Welke afspraken zijn er over een nagesprek? Let op dat de gemeente zich hieraan houdt.
 • Bent u niet tevreden over hoe het gesprek is gegaan? Vraag binnen zes weken bij de gemeente een nieuw gesprek aan, eventueel met iemand anders.
 • Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente? Als lid kunt u gratis terecht bij de ledenadviseur, zij weet welke instanties u daarbij kunnen helpen. Bel met 088 - 383 20 00.