Medicijnen in ander doosje? Even opletten!

Goedkoper geneesmiddel meestal net zo goed.
Gebruikt u medicijnen? Dan heeft u bij de apotheek vast wel eens medicijnen meegekregen die er anders uitzien dan u gewend was. Ander doosje, ander kleurtje, andere manier van toedienen... Kortom, u heeft een ander, goedkoper merk medicijnen gekregen. Als het goed is, heeft uw apotheker u dat verteld. Meestal werkt het goedkopere geneesmiddel net zo goed en krijgt u er geen last van. Maar wel even opletten!

Werkzame stof hetzelfde, ander jasje

De apotheek mag u een ander medicijn meegeven als de werkzame stof hetzelfde is en er evenveel van in het medicijn zit. Er mag ook een andere werkzame stof in zitten, maar dan wel met hetzelfde effect op de aandoening.
Naast werkzame stoffen bestaat elk medicijn uit hulpstoffen. Deze hulpstoffen zijn het jasje van het geneesmiddel: zij zorgen bijvoorbeeld voor de kleur of de smaak. Zij verschillen wel per merk. Daardoor ziet een medicijn met dezelfde werking er vaak anders uit.

Waarom krijgt u soms een ander merk?

U krijgt meestal een ander merk medicijnen mee omdat dat goedkoper is. Veel zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste medicijnen. Om de zorgkosten in de hand te houden hebben verzekeraars zo’n voorkeursbeleid, ook wel preferentiebeleid genoemd. Ook sommige apothekers hebben een voorkeursbeleid. Bekijk de belangrijkste vragen en antwoorden over voorkeursbeleid geneesmiddelen.

Even opletten

Hetzelfde medicijn in een ander jasje is dus in principe geen probleem. Daarop zijn twee uitzonderingen:

  • De hulpstoffen in het andere geneesmiddel leveren problemen op: er zitten stoffen in waarvoor u allergisch bent, bijvoorbeeld lactose.
  • Het geneesmiddel mag niet zomaar gewisseld worden omdat dat risico’s voor uw gezondheid oplevert. Dit geldt bijvoorbeeld voor medicijnen waarvan de dosering heel nauwkeurig moet zijn, bijvoorbeeld ‘bloedverdunners’. Deze medicijnen staan op de substitutielijst van de apothekersorganisatie KNMP.

Krijgt u andere medicijnen mee van uw apotheker? Vraag dan na of deze voor u geen bijwerkingen of andere problemen opleveren.

Bekend merk

Wilt u toch de medicijnen van het merk dat u had? Geef dat dan aan bij uw arts. U krijgt deze medicijnen alleen vergoed als het medisch noodzakelijk is dat u ze gebruikt. Uw arts moet dat ook aangeven bij de apotheek.
Lukt het niet via uw arts om de bekende medicijnen terug te krijgen, dan moet u ze zelf betalen. Daar komen de apothekerskosten bij. Ook kunt u kiezen voor een zorgverzekeraar én apotheker zonder voorkeursbeleid.

Klachten over andere medicijnen?

Heeft u last van de nieuwe medicijnen? Geef uw problemen door aan uw apotheek. Misschien kan uw apotheker u helpen. Als de klachten blijven, kunt u ze doorgeven op het Meldpunt medicijnen. Als veel mensen dezelfde melding doen, wordt onderzocht of er iets aan de hand is met het goedkope medicijn.

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur