Eerste hulp bij opvoedproblemen

De gemeente biedt hulp bij opvoedproblemen
Gepest op school, driftbuien, drank- of drugsmisbruik of een kind met psychische nood? Bij de opvoeding kun je als ouder tegen allerlei problemen aanlopen. Voor hulp kun je terecht bij de gemeente.

Centra voor Jeugd en Gezin

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor hulp bij opvoeden. Hoe de jeugdhulp wordt georganiseerd verschilt per gemeente. Veel plaatsen hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier wordt alle hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien gebundeld. Pedagogen, maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zijn aangesloten bij deze centra. Je kunt er terecht met opvoedkundige vragen, cursussen en het vinden van de juiste hulpinstanties. Ook veel consultatiebureaus zijn opgenomen in de centra. Jeugdhulp is gratis. 

U kunt er terecht voor:

  • eenvoudige en complexe opvoedvragen
  • psychische problematiek
  • vragen over beperkingen of ziekt;
  • doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Tip

Bij de meeste CJG’s kun je zonder afspraak binnenlopen. Sommige centra hebben een gratis wekelijks opvoedspreekuur. U heeft geen verwijsbrief nodig.

Wijk- en jeugdteams

Andere gemeenten regelen de hulp via wijkteams waarin zorg- en welzijnsmedewerkers samenwerken. Soms is er binnen die organisatie een speciaal jeugdteam voor kinderen tot 18 jaar. Wijkteams bieden dezelfde zorg als Centra voor Jeugd en Gezin.

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg regelt hulp voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Ouders kunnen hier zelf aankloppen. Maar ook artsen, politie, justitie en docenten kunnen kinderen en jongeren aanmelden voor hulp. Bureau Jeugdzorg verwijst door naar de best passende zorgverlener.

Jeugdwet

Alle kinderen in Nederland hebben automatisch recht op gezondheidszorg, het preventief Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit omvat vaccinaties, screening, monitoring en signalering. Opvoedsteun zit niet in dit pakket. Deze zorg valt onder de Jeugdwet, die wordt uitgevoerd door gemeenten.

Psychische hulp

Psychische hulp voor kinderen valt onder de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz). Deze zorg zit sinds 1 januari 2015 niet meer in het basispakket van de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen vergoedt de gemeente de kosten van de behandeling.

Uitzondering

De behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner en medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling zitten, vallen nog wel onder de zorgverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars zit jeugd-ggz in een aanvullende verzekering.

Opvoeden.nl

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Opvoeden.nl brengt alle kennis over opvoeden bij elkaar. U vindt er tips over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De site linkt bezoekers direct door naar het juiste loket van de eigen woonplaats.