Als zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is

De Wlz biedt uitkomst als mantelzorg geen optie meer is
Is zelfstandig thuis wonen binnenkort niet meer mogelijk? Omdat degene die u verzorgt wegvalt, of omdat u te intensieve zorg nodig heeft? Of zorgt u voor iemand, maar houdt u daarmee op? De Wet langdurige zorg (Wlz) biedt uitkomst als mantelzorg geen optie meer is.

Ik heb 24 uur per dag hulp of toezicht nodig

Wanneer u 24 uur per dag hulp in de verzorging of toezicht nodig heeft, is er sprake van ‘zware zorg’. De kans is groot dat u recht heeft op Wlz-zorg. Wlz staat voor Wet langdurige zorg en dit vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met de gemeente en te vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze regelt samen met u de aanvraag. Wilt u eerst zeker weten of recht heeft op Wlz-zorg? Doe dan de webcheck.

Ik kan niet langer voor mijn naaste zorgen

Zorgt u voor iemand en lukt het u niet meer om deze taak uit te voeren? Bijvoorbeeld omdat uw naaste 24 uur per dag zorg nodig heeft en geen moment meer alleen mag blijven? Dan kunt u Wlz- zorg aanvragen bij het CIZ. Wij adviseren u vooraf contact op te nemen met de gemeente en te vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze regelt samen met u de aanvraag.

Check met de webcheck van het CIZ of u recht heeft op Wlz

Wlz-zorg regelen in stappen:

 1. Praat met degene die voor u zorgt over uw situatie (huisarts, thuiszorg, mantelzorger).
 2. Besluit of u de aanvraag zelf doet of laat doen
 3. Doet u de aanvraag niet zelf, vraag dan de cliëntondersteuner van de gemeente om te helpen. Of machtig iemand om de aanvraag voor u te doen.
 4. Vraag vervolgens Wlz-zorg aan bij het CIZ. Dit kan per brief of online, via de site van het CIZ.
 5. Zorg voordat u de aanvraag doet, dat de volgende zaken klaar liggen:
  • een brief van uw huisarts met uw diagnose;
  • een zorgplan, als u dit heeft.
 6. Is de aanvraag klaar, zet er dan een handtekening onder. Vult iemand anders het formulier voor u in, stuur dan een ondertekende machtiging mee met uw handtekening erop.
 7. Het adres van het CIZ is: CIZ, Postbus 2690, 3500 GR Utrecht
 8. U krijgt eerst een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 9. Na enige tijd hoort u of u recht heeft op zorg vanuit de Wlz (een indicatie). Samen met het CIZ bespreekt u wat u zelf nog kunt doen. Vraag ook hier hulp bij, of lees het artikel ‘het keukentafelgesprek’. Het CIZ gebruikt informatie uit dit gesprek namelijk bij het vaststellen van uw zorgprofiel.
 10. Het CIZ stuurt dit indicatiebesluit (uw zorgprofiel) naar u én het zorgkantoor in uw regio. Dit zorgkantoor neemt contact met u op voor de verdere stappen. Zoals bijvoorbeeld het vinden van een zorgaanbieder. Ook maakt u verdere afspraken over de zorgverlening. Deze afspraken komen in het zorgplan te staan.

Let op: ook bij stap 8 heeft u recht op cliëntondersteuning. Vraag hier dus om, als u dit nodig heeft.

Geen indicatie voor Wlz-zorg gekregen? Bezwaar maken kán lonen

Komt u volgens het CIZ niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz en bent u het hier niet mee eens? Maak dan binnen zes weken bezwaar bij het CIZ. Wilt u eerst meer informatie? Lees dan het artikel over bezwaar maken.

Vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen? Komt u er niet uit? Kijk dan op de site van het CIZ of bel het informatienummer 088 - 789 10 00.