Wie betaalt mijn woningaanpassing?

Vergoedingen voor traplift, verhoogd toilet en meer
Traplift of verhoogd toilet nodig? Of een andere aanpassing aan uw woning? Dan kunt u daar vaak een vergoeding voor krijgen. Van de gemeente, uw zorgverzekeraar of vanuit de Wlz. De mogelijkheden op een rijtje.

Deze woningaanpassingen krijgt u wel vergoed

Alleen aanpassingen in huis die echt nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen, krijgt u vergoed. De verbouwing moet noodzakelijk zijn voor uw dagelijkse bezigheden zoals eten, koken, wassen, aankleden en slapen. 

Voorbeelden

  • Traplift
  • Verhoogd toilet
  • Verlaagd aanrechtblad
  • Bredere deur
  • Weghalen van drempels

Vraag bij uw gemeente (Wmo-loket of sociaal wijkteam) na of u recht heeft op een vergoeding. De gemeente beoordeelt welke zorg en ondersteuning u nodig heeft in het keukentafelgesprek.


Deze woningaanpassingen krijgt u niet vergoed

Kleinere aanpassingen die u zelf kunt doen, met bijvoorbeeld spullen uit de bouwmarkt, krijgt u meestal niet vergoed. Deze zaken vallen onder de noemer ‘algemeen gebruikelijke voorziening’. Ook andere aanpassingen die het leven aangenamer maken, maar niet echt noodzakelijk zijn, worden niet vergoed. 

Voorbeelden

  • Muurbeugels
  • Makkelijk te bedienen mengkraan
  • Verbouwen van een kamer voor uw hobby

Wie betaalt welke kosten voor woningaanpassing?

Voor vergoeding van uw woningaanpassing doet u, afhankelijk van de situatie, een beroep op de gemeente (Wmo), de Wlz of uw zorgverzekeraar.

Wat betaalt de gemeente?

De gemeente betaalt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor woningaanpassingen die nodig zijn om langer zelfstandig te blijven wonen. Op basis van een gesprek bepaalt de gemeente welke vergoeding u krijgt. 
Heeft u een Wlz-indicatie en krijgt u thuis zorg? Dan ontvangt u een vergoeding vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Ook hiervoor klopt u bij uw gemeente aan.

Verhuisvergoeding

Is de aanpassing heel duur? De gemeente kan ervoor kiezen om u in plaats van een vergoeding voor woningaanpassing een verhuisvergoeding te geven. Die kunt u gebruiken voor de verhuizing naar een andere, meer geschikte woning. 

Wat betaalt u zelf?  

Voor aanpassingen vergoed vanuit de Wlz betaalt u geen eigen bijdrage. Krijgt u de aanpassing vergoed vanuit de Wmo, dan moet u soms wel meebetalen.

Houd er rekening mee dat u alleen een vergoeding krijgt voor de goedkoopste oplossing. Uw aangepaste, nieuwe keuken kan daardoor minder luxe zijn dan wat u had. Soms mag een duurdere aanpassing wel als u bijbetaalt. 

Wat vergoedt de zorgverzekering?

De zorgverzekeraar betaalt niet voor verbouwingen, maar soms wel voor hulpmiddelen. Denk aan slimme snufjes (domotica) die het zelfstandig wonen makkelijker maken. Bijvoorbeeld op afstand bedienbare lichten, ramen en deuren of een lichtflitsbel. De meeste zorgverzekeraars vergoeden ook de apparatuur voor persoonsalarmering. Vraag uw verzekeraar wat de mogelijkheden zijn.

Op de hulpmiddelenwijzer kunt u per hulpmiddel zien of en hoe u een vergoeding krijgt.


Regels voor huurders 

Ook een huurwoning kunt u laten aanpassen. Als de gemeente de aanpassing vergoedt, heeft u hiervoor geen toestemming nodig van de verhuurder. Een verbouwing moet u wel melden. Bij het opzeggen van de huur hoeft u de aanpassingen in de woning niet weg te halen.


Vraag het de ledenconsulent

Heeft u nog vragen, maar weet u niet goed waar u terechtkunt? Of zoekt u een oplossing bij u in de buurt? Onze ledenconsulent wijst u graag de weg!

Zo kunt u de ledenconsulent bereiken
Telefoon: 088 - 383 20 00
E-mail: service@ledenvereniging.nl

Meer over