Langdurige zorg aanvragen, hoe doet u dat?

Stap voor stap hoe u Wlz-zorg aanvraagt
Wilt u langdurige zorg aanvragen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg)? Maar weet u niet precies hoe u dat doet? Wij leggen het u uit. Stap voor stap.

Wilt u zeker weten of u Wlz-zorg nodig heeft? Doe dan eerst de Webcheck Wlz van het CIZ.

Vraag iemand om u te helpen. Iemand die u goed kent, zoals een vriend, buurman of familielid. Twee weten meer dan één. U kunt ook bij uw gemeente vragen naar een onafhankelijke cliëntenondersteuner: die helpt u gratis bij uw aanvraag.


Langdurige zorg aanvragen in 6 stappen

 1. Naar het CIZ
  Zorg vanuit de Wlz vraagt u aan bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Dat kan op de website van het CIZ of door een aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en samen met de gevraagde documenten op te sturen.
  Het CIZ onderzoekt uw persoonlijke situatie en omgeving. Daarvoor maakt het CIZ onder andere een afspraak met u voor een gesprek.
 2. Bereid het gesprek voor
  Maak een lijstje met vragen die u in elk geval wilt bespreken. Bijvoorbeeld: Waarvoor heeft u hulp nodig? Wat kunt u zelf nog doen? Welke oplossingen zijn er voor u mogelijk? Wat wordt uw eigen bijdrage?
 3. Gesprek
  Een medewerker van het CIZ bespreekt uw aanvraag met u. Bij dit gesprek mag ook uw mantelzorger, begeleider of een onafhankelijke cliëntondersteuner zijn.
 4. Besluit CIZ
  Op basis van het gesprek en het onderzoek besluit het CIZ of u recht heeft op langdurige zorg (indicatie). Dit besluit ontvangt u per brief, binnen zes weken.
  Krijgt u geen Wlz-indicatie? Dan heeft u misschien recht op zorg vanuit de Wmo of Zvw.
  Niet eens met het indicatiebesluit? Dan kunt u bezwaar maken bij het CIZ.
 5. Wlz-indicatie
  Krijgt u een Wlz-indicatie? Dan maakt het CIZ een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u nodig heeft. Uw zorgprofiel komt in uw indicatie.
  In uw indicatie staat ook hoe u de zorg krijgt. Daarvoor kiest u wat bij u past:
 6. Zorgplan
  Met uw zorgaanbieder maakt u afspraken over uw zorg en ondersteuning, onder andere over:
  • Verpleging en begeleiding.
  • Uw dagbesteding.
  • Hulp van familie of vrienden (mantelzorg).
  De zorgaanbieder legt de afspraken vast in een zorgplan. Een zorgplan heet ook wel een (zorg)leefplan of ondersteuningsplan.

Vragen? De ledenconsulent helpt u verder

Heeft u nog vragen over de aanvraag van langdurige zorg vanuit de Wlz? Als lid van de ledenvereniging kunt u gratis terecht bij de ledenconsulent. Zij informeert en adviseert u graag. De ledenconsulent kent de regels en wetten en weet welke instanties u verder kunnen helpen. Bel 088 - 383 20 00. Als u wilt, komt zij bij u op huisbezoek.

Espria Ledenvereniging werkt nauw samen met: Icare, Evean, Zorggroep Meander, GGZ Drenthe, Icare Jeugdgezondheidszorg, De Trans en Zorgcentrale Noord.