Regelingen voor mantelzorgers

Ondersteuning om mantelzorg lichter te maken
Als mantelzorger kunt u op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Er zijn bijvoorbeeld regelingen voor financiële vergoedingen en verlofregelingen om mantelzorg te kunnen combineren met uw baan. Maar ook regelingen om uw werk als mantelzorger te verlichten.

5 belangrijkste regelingen voor mantelzorgers

1. Financiële regelingen

Een aantal verzekeraars vergoedt vanuit de aanvullende verzekering de kosten van vervangende mantelzorg, een mantelzorgcursus of een mantelzorgmakelaar. Zorgkosten die u maakt voor bijvoorbeeld uw partner, kind of ouders mag u aftrekken van de belasting. Sommige gemeenten ondersteunen mantelzorgers ook financieel met bijvoorbeeld een reis- of parkeerkostenvergoeding. Bekijk meer voorbeelden van vergoedingen die u kunt aanvragen.

2. Ondersteuning vanuit Wmo

Met behulp van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u verschillende mantelzorgtaken uit handen geven aan iemand anders. Via de Wmo kunt u bijvoorbeeld een boodschappenservice of huishoudelijke hulp regelen voor uw naaste. Maar ook vervangende mantelzorg, als u met vakantie wilt of meer tijd voor uzelf nodig hebt. Hulp vanuit de Wmo vraagt u aan bij uw gemeente.

3. Ondersteuning vanuit Wlz

Heeft degene die u verzorgt, blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Of lijkt het u beter dat uw dementerende vader of moeder verhuist naar een zorginstelling? Dan kunt u bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) langdurige zorg aanvragen vanuit de Wlz.

4. Verlofregelingen

Als u een betaalde baan heeft, kunt u bijzonder verlof opnemen om mantelzorgwerk te doen. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Calamiteitenverlof: als u plotseling vrij moet nemen vanwege een dringende situatie thuis.
  • Kortdurend zorgverlof: betaald verlof om korte tijd voor iemand te zorgen. Bijvoorbeeld als uw vader na een operatie thuis wat extra hulp nodig heeft. 
  • Langdurend zorgverlof: onbetaald verlof om langere tijd voor iemand te zorgen, bijvoorbeeld een zieke partner.

5. Vervangende mantelzorg of respijtzorg 

Wilt u een dagje weg of met vakantie? Of meer tijd overhouden voor uzelf en uw gezin? Dan kunt u via de gemeente vergoeding voor vervangende mantelzorg of respijtzorg aanvragen. U kunt de zorg dan tijdelijk of op een vast moment overdragen aan een vervangende mantelzorger.


Ledenvereniging helpt u verder

Hulp of zorg regelen lijkt soms ingewikkeld. Heeft u geen idee waar u moet beginnen of waar u terechtkunt met uw vraag? Deze wegwijzer helpt u op weg. Bekijk ook de vele andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers: van organisaties waar u terechtkunt voor advies tot vrijwilligersnetwerken en cursussen.


Vraag het de ledenconsulent

Heeft u nog vragen, maar weet u niet goed waar u terechtkunt? Of zoekt u een oplossing bij u in de buurt? Onze ledenconsulent wijst u graag de weg!

Zo kunt u de ledenconsulent bereiken
Telefoon: 088 - 383 20 00
E-mail: service@ledenvereniging.nl

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur