Wmo en mantelzorgers

Hulp van de gemeente voor uw naaste
Heeft uw moeder, buurvrouw of iemand anders die u verzorgt, extra hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp? Of een traplift? Dan kunt u die hulp namens uw naaste bij de gemeente aanvragen. Die hulp heet ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Wmo: zelfstandig wonen met ondersteuning

De Wmo is er voor mensen die zelfstandig wonen, maar wel extra hulp in en rond het huis nodig hebben. Zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Misschien kan uw zieke zus wel zelf koken, maar is boodschappen doen te zwaar? Dan kunt u vanuit de Wmo bijvoorbeeld een boodschappendienst voor haar regelen. De Wmo is er ook om mantelzorgers te ondersteunen.

Bekijk meer informatie over de Wmo


Deze ondersteuning biedt Wmo

U kunt 2 soorten ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen:

Algemene hulp zoals:

 • Boodschappendienst
 • Maaltijdservice
 • Ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn

Hulp op maat zoals:

 • Aanpassingen aan de woning
 • Rolstoel
 • Vervangende mantelzorg of respijtzorg
 • Huishoudelijke hulp
 • Vervoer in de regio, zoals een regiotaxi of rolstoeltaxi

Dit valt niet onder de Wmo

 • Kosten voor hulpmiddelen die niet speciaal bedoeld zijn voor mensen die hulp nodig hebben, zoals een elektrische fiets.
 • Extra kosten die niet direct te maken hebben met de reden dat u hulp nodig heeft.
 • Kosten die worden vergoed vanuit een andere wet, bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Kosten die u zelf al heeft gemaakt voordat u hulp vanuit de Wmo aanvraagt.
 • Verpleegkundige hulp en andere vormen van zorg, zoals hulp bij het aankleden of douchen.
 • Langdurige zorg aan huis. Dit soort hulp wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wlz.

Pgb of zorg in natura

Als de gemeente besluit om Wmo-ondersteuning te geven, kunt u kiezen voor zorg via een pgb (persoonsgebonden budget) of zorg in natura. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente welke zorgaanbieder de hulp geeft. Met een pgb bepaalt degene die zorg krijgt dat zelf. Dat betekent dat hij of zij vanuit het pgb ook kan betalen voor de zorg die u geeft als mantelzorger. Lees meer over kiezen tussen een pgb en zorg in natura.


Zo vraagt u Wmo-ondersteuning aan

Sommige gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket waar u terechtkunt. In andere gemeenten vraagt u Wmo-hulp aan via het sociale wijkteam. We leggen u hier stap voor stap uit hoe u Wmo-ondersteuning aanvraagt.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning is voor iedereen maximaal € 19,00 per 4 weken. De gemeente bepaalt of u een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel. In 2020 gaat de eigen bijdrage omhoog. Op de website van het CAK vindt u meer informatie.

Na uw aanvraag: keukentafelgesprek

Als u hulp aanvraagt voor uzelf of iemand anders, gaat de gemeente eerst met u in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u met elkaar welke hulp er nodig is en of er misschien ook andere mensen in de omgeving zijn die deze hulp kunnen geven. Dit heet een keukentafelgesprek. De gemeente beoordeelt daarna of de hulp die u heeft aangevraagd vergoed wordt of niet.

In dit filmpje van MantelzorgNL ziet u hoe een keukentafelgesprek gaat:

Tips voor keukentafelgesprek

Een keukentafelgesprek klinkt als een gezellig praatje, maar is een belangrijk gesprek. Dit stappenplan met tips helpt u om het keukentafelgesprek goed voor te bereiden en te voeren.

Loop niet onnodig Wmo-ondersteuning mis en bereid het keukentafelgesprek goed voor! Onze ervaren ledenadviseur helpt daarbij. Vraag een gratis telefonische voorbereiding van het keukentafelgesprek aan.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente of de hoogte van de eigen bijdrage? Dan kunt u binnen 6 weken na het besluit van de gemeente bezwaar maken


Andere hulp nodig?

Er zijn nog meer regelingen om u als mantelzorger te ondersteunen:

Regelingen voor mantelzorgers

U kunt gebruik maken van verschillende regelingen om uw werk als mantelzorger te verlichten. Bijvoorbeeld financiële vergoedingen en verlofregelingen om mantelzorg te kunnen combineren met uw baan. Bekijk het overzicht van regelingen voor mantelzorgers.

Vergoedingen voor mantelzorgers

Maakt u kosten omdat u mantelzorger bent voor een ziek familielid? Of voor iemand met een beperking? Er zijn verschillende vergoedingen voor mantelzorgers mogelijk. 

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur