Wlz en mantelzorgers

Als uw naaste niet meer alleen thuis kan wonen
Heeft uw dementerende moeder, zieke partner of iemand voor wie u zorgt, 24 uur per dag toezicht nodig of zorg dichtbij? Dan kunt u hulp aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg. We leggen u uit hoe dit werkt.

Wlz: langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg nodig hebben. Intensieve zorg dus. Zorg vanuit de Wlz vraagt u als mantelzorger bijvoorbeeld aan als u merkt dat het voor uw dementerende moeder niet meer veilig is om alleen te zijn. En als verhuizing naar een verzorgingscentrum beter lijkt. U kunt vanuit de Wlz ook langdurige hulp thuis krijgen. Bijvoorbeeld als uw partner zo veel zorg nodig heeft, dat er dag en nacht hulp in de buurt moet zijn. 

Tip: doe de check

Wilt u weten of de zorg die u nodig heeft, valt onder de Wlz? Doe de check.


Deze zorg biedt de Wlz

U bespreekt samen met het zorgkantoor in de regio wat uw wensen zijn en wat mogelijk is. De kosten van zorg thuis mogen bijvoorbeeld niet hoger zijn dan bij wonen in een zorginstelling. En bij een pgb is het de vraag wie het regelwerk op zich neemt dat hierbij komt kijken. 

De cliëntondersteuner van uw gemeente kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg in de buurt. Of bij het invullen van formulieren. Deze hulp is gratis.


Zo vraagt u langdurige zorg vanuit Wlz aan

Hulp vanuit de Wlz vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Als mantelzorger of familielid kunt u de aanvraag doen voor iemand anders, maar deze persoon moet wel zelf zijn handtekening onder de aanvraag zetten. De huisarts of een beroepsverzorger kan ook de aanvraag voor u doen. Op het aanvraagformulier van het CIZ staan vragen over de situatie en medische gegevens. Het CIZ gebruikt deze informatie om te beoordelen of iemand recht heeft op hulp vanuit de Wlz. Als dat zo is, ontvangt de aanvrager een indicatie en een zorgprofiel.

Eigen bijdrage

Voor zorg uit de Wlz betaalt de zorgontvanger een eigen bijdrage. De hoogte daarvan hangt af van onder andere:

  • Soort zorg
  • Inkomen
  • Leeftijd
  • Aantal personen in het gezin

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog de eigen bijdrage is en stuurt ook de rekeningen hiervoor. U kunt zelf alvast een schatting van de kosten maken met deze rekenhulp. Houd er rekening mee dat zorginstellingen ook om extra kosten kunnen vragen, bijvoorbeeld voor de televisieaansluiting. 

Als het CIZ uw aanvraag afwijst

Keurt het CIZ een aanvraag voor Wlz-zorg niet goed, maar heeft u wel zorg nodig? Dan kunt u verpleging en verzorging aanvragen vanuit de Zorgverzekeringswet. Extra hulp om zelfstandig te kunnen blijven wonen kunt u krijgen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding, huishoudelijke hulp en hulp bij vervoer. Deze hulp vraagt u aan bij het Wmo-loket of het sociale wijkteam van de gemeente.

Niet eens met de beslissing van het CIZ of het CAK?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van het CIZ of de berekening van het CAK. Wij leggen u uit hoe bezwaar maakt.


Vraag het de ledenadviseur

Heeft u nog vragen, maar weet u niet goed waar u terechtkunt? Of zoekt u een oplossing bij u in de buurt? Onze ledenadviseur wijst u graag de weg!

Zo kunt u de ledenadviseur bereiken
Telefoon: 088 - 383 20 00
E-mail: service@ledenvereniging.nl


Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur