Waar vraag ik welke zorg aan?

Wegwijzer voor mantelzorgers
Bent u mantelzorger en wilt u tijdelijke of langdurige zorg regelen voor een naaste? Dan kunt u verstrikt raken in de wirwar van regels en vergoedingen. Hoe vindt u in al die informatie het antwoord op uw vraag?

Waar begin ik met zoeken?

Hulp of zorg regelen voor iemand anders kan soms erg ingewikkeld lijken. Want waar begint u? Bij de huisarts? Bij het Wmo-loket van de gemeente? En wie vergoedt eigenlijk welke hulp? Om daar achter te komen moet u eerst goed weten wat uw hulpvraag precies is. De cliëntondersteuner van uw gemeente kan u hier gratis bij helpen. Ook de ledenconsulenten van de ledenvereniging kunnen u op weg helpen. Een paar zaken zijn in elk geval handig om te weten.

Waar kan ik voor welke zorg terecht?

Ondersteuning nodig om zelfstandig te wonen? 

Heeft uw naaste moeite om zich thuis te redden? Om zelfstandig te wonen? Dan is ondersteuning van de gemeente mogelijk. Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoer of aanpassingen in de woning. Dat is zo geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Veel gemeenten hebben een Wmo-loket waar u deze hulp kunt aanvragen. In sommige gemeenten gaat dit via het sociale wijkteam. De gemeente onderzoekt op welk soort ondersteuning uw naaste recht heeft. Dit hoort u maximaal zes weken na de aanvraag. Lees hoe u hulp vanuit de Wmo aanvraagt

Verpleging of verzorging aan huis nodig?

Zoekt u iemand die kan helpen bij het opstaan, douchen en aankleden? Of die eten, medicijnen of injecties kan geven? Dit soort hulp vraagt u aan bij een wijkverpleegkundige. Deze vindt u meestal via een thuiszorginstelling. Kijk bijvoorbeeld op ZorgkaartNederland.nl voor instellingen bij u in de buurt. 
De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. Hulp aanvragen bij een wijkverpleegkundige kunt u zelf doen, u heeft hiervoor geen doorverwijzing nodig. 

Wilt u verzorging voor 24 uur per dag aanvragen?

Heeft uw naaste blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Bijvoorbeeld omdat het niet meer veilig is om alleen te zijn? Dan is zorg met verblijf in een zorginstelling of een andere woonvorm soms de beste oplossing. Of intensieve verzorging thuis. Dit soort langdurige zorg wordt betaald vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). U moet deze zorg aanvragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Lees hoe u deze zorg aanvraagt

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgtaken overdragen

Als u met vakantie gaat of als u overbelast dreigt te raken, dan kunt u uw taken als mantelzorger tijdelijk of gedeeltelijk aan iemand anders overdragen. Dit heet vervangende zorg of respijtzorg. Vervangende mantelzorg kunt u zelf regelen via organisaties als Saar aan huis (leden van de ledenvereniging krijgen korting) of Handen in Huis (vrijwilligers). De kosten voor vervangende zorg door professionals krijgt u soms vergoed. Afhankelijk van de situatie kunt u vergoeding aanvragen bij de gemeente, het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de zorg betalen vanuit het pgb van uw naaste.

Andere vragen?

Vraag het de ledenadviseur!

Onze ledenadviseur denkt graag met u mee over manieren om uw werk als mantelzorger wat te verlichten. Bel 088 - 383 20 00 of mail naar service@ledenvereniging.nl.