Mantelzorger

Wat als ik langdurig voor een ander zorg? Overbelasting voorkomen, ondersteuning, respijtzorg, zorgverlof, alarmering, service aan huis, tips voor apps en cursussen...

Kent u Vervangende mantelzorg al? Leden vertellen voor welke problemen en vragen zij de professionele hulp van Saar aan Huis inschakelden.